Menu

 

Učitelia všeobecno vzdelávacích predmetov

Mgr. Bolibruch  Jaroslav

anglický  jazyk

PhDr. Hodáková Anna

dejepis, občianska náuka, etická výchova

Mgr. Krempaská Irena

slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka

Mgr. Krempaský Milan

telesná výchova , etická  výchova

Mgr. Leníková Magdaléna

slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Ing. Mišenda Martin

anglický jazyk

Mgr. Pavol Peter st.

matematika, chémia

Mgr. Pendráková Erika

nemecký jazyk

Mgr. Prokopičová Antónia

Ruský jayzk/ telesná výchova

Mgr. Sarňáková Miroslava

nemecký jazyk

Mgr. Selecká Adriana

nemecký jazyk

Mgr. Timko Vladimír

telesná výchova

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria