Menu

                              
 RADA  ŠKOLY
 Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia rady školy
 pri SOŠ v Spišskej Novej Vsi, volebné obdobie 2016-2020
 

Predseda

Mgr. Irena Krempaská - zástupca za pedagogických zamestnancov SOŠ (TV)

Členovia

Adnam Akram - zástupca za poslancov KSK

 

MuDr. Iveta Fulková - zástupca za poslancov KSK

 

RNDr. Milan Husár - zástupca za zriadovateľa KSK

 

Ing. Miroslav Biroš - zástupca za zriadovateľa (za zámestnaváteľov)

 

Ján Kinik  - zástupca za pedagogických zamestnancov SOŠ (OVY)

 

Erika Vykoupilová  - zástupca za nepedagogických zamestnancov SOŠ (TEČ)

 

Marián Bobko  -  zástupca za rodičov

 

Eva Gogorová  -  zástupca za rodičov

 

Beáta Volčková -  zástupca za rodičov

 

Petra Veličková - zástupca za žiakov SOŠ

 

 

 

       

 

 

 
 
 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria