Menu

 

Učitelia všeobecno vzdelávacích predmetov

PhDr. Peter Darváši informatika

Mgr. Bolibruch  Jaroslav

anglický  jazyk, náboženská výchova

PhDr.Hodáková Anna

dejepis, občianska náuka, etická výchova

Mgr. Krempaská Irena

slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka

Mgr. Krempaský Milan

telesná výchova , etická  výchova

Mgr. Leníková Magdaléna

slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Ing.  Mišenda Martin

anglický jazyk

Mgr. Pendráková Erika

nemecký jazyk, ruský jazyk, dejepis

Ing. Lenka Petrovičová matematika

Mgr. Prokopičová Antónia

ruský jazyk, telesná výchova

Ing. Ľubomír Mazúr informatika

Mgr. Sarňáková Miroslava

nemecký jazyk,biológia

Mgr. Timko Vladimír

telesná výchova

Ing. Beáta Tokolyová informatika

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria