Menu

Naše projekty

5. Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

 

Podporme remeslá
 

JUVYR - 2015

24. 11. 2015 sa v Bratislave konal 24. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov základných a stredných škôl – JUVYR „ Podpora odborného a duálneho vzdelávania“.SOŠ Markušovská cesta 4 prezentovala svoje vzdelávacie programy formou poradenstva, diskusií a hotovými prácami. Žiaci základných škôl mali možnosť získať informácie a prehľad o možnostiach stredoškolského vzdelávania.Súčasťou podujatia boli odborné súťaže „ Ukáž, čo vieš“ v odbore kaderník, kozmetik a vizážista, ktoré výrazne napomáhajú zviditeľniť atraktívnosť profesií. Súťaže sa zúčastnili aj naše žiačky III. D triedy učebného odboru kaderník Ivana Košárová a Jadranka Zemková, ktorá obsadila 3. miesto v téme Trend cut.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria