Menu

Naše projekty

5. Projekt - OP Ľudské zdroje

 

 

Operačný program: 312000 - OPERAČNÝ  PROGRAM ĽUDSKÉ  ZDROJE

Názov projektu: ZVYŠOVANIE ODBORNEJ  KVALIFIKÁCIE  V  SÚLADE  S  POŽIADAVKAMI  TRHU PRÁCE

Projektové obdobie: 07/2018 - 06/2020

Cieľ projektu:    Zvýšiť úroveň celoživotného vzdelávania a nadobudnúť vyššiu kvalifikáciu

                         prostredníctvom programu na získanie nižšieho stredného vzdelania, s dôrazom na

                         rozvoj ekonomického myslenia, získania odborných znalostí a praxe ako aj zvýšenie

                         celkových kompetencií umožňujúcich uplatnenie na pracovnom trhu.

Hlavné aktivity: 1.1. Príprava technických, materiálnych podmienok na kurz základného vzdelania

                - druhá šanca (08/2018-02/2019, 300 hodín)

             1.2. Implementácia kurzu základného vzdelania - druhá šanca

                                ( 03/2019-05/2020, 144 hodín)

                2.1. Príprava technických, materiálnych podmienok pre kurzy:

                                                Programátor CNC a NC strojov, Autodiagnostika

                               Stavebníctvo, „Uplatním sa na trhu práce”

                                ( 08/2018-02/2019, 300 hodín).

                  2.2. Implementácia vzdelávacích kurzov:

                                Programátor CNC a NC strojov ( 03/2019-05/20120,120 hodín)

                                Autodiagnostika (03/2019-05/20120,130 hodín),

                               Stavebníctvo (03/2019-05/20120,120 hodín),

                               „Uplatním sa na trhu práce” (03/2019-05/20120,140 hodín),

 

Merateľné ukazovatele: P0443 - Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou

                          zapojených do aktivít CŽV: 60 účastníkov

                         P0444 - Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou

                          zapojených do aktivít CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili

                          kvalifikáciu: 60 účastníkov

                      P0448 - Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV: 160 účastníkov

                     P0438 - Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili

                           kvalifikáciu: 160 účastníkov

 

Stavebnictvo.pdf

Kurz_zakladneho_vzdelania.pdf

Uplatnim_sa_na_trhu_prace.pdf

 

FOTODOKUMENTÁCIA

 

Pracovné stretnutie členov projektu v zborovni školy.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria