Menu

Študijné  odbory :  4-ročné

2697 K  

mechanik elektrotechnik 

2426 K programátor obrábacách a zváracích strojov a zariadení

6446 K 

kozmetik 

2157  M   

geológia, geotechnika a environmentalistika

2241  M   

polytechnika

3650  M   

staviteľstvo

3692  M   

geodézia, kartografia a kataster

3739  M   

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

 

Nadstavbové štúdium : Študijné odbory : 2 - ročné

2414 L 01

strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

2675 L 02

elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

3659 L

stavebníctvo

6426 L

vlasová kozmetika

3125 L

odevníctvo

2493 L predaj a servis vozidiel

6423 L

starostlivosť o ruky a nohy

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria