Menu

Triednictvo

 

  T  r  i  e  d  n  i  c  t  v o  2016/2017
Trieda Učebný / študijný odbor Triedny učiteľ
I.A 3661 H murár  SKUBANOVÁ
3684 H strechár
I.B 3678 H inštalatér KREMPASKÝ
3152 H 02 krajčír DO
I.D

6456 H kaderník

GÁBOROVÁ
6224 H manikér-pedikér EŠ
I.E 2487 H 01 autoopravár-mechanik KAFKA
2683 H 15 elektromechanik UZI
I.M 2697 K mechanik elektrotechnik KREMPASKÁ
2157 M geológia, geotechnika, environ.
6446 K kozmetik
I.F 3178 F výroba konfekcie  EP4 PODRACKÁ
I.J 3686 F spracovanie dreva SELECKÁ
I.L 3383 F spracovanie dreva SELECKÁ
II.A 3661 H murár  KOVALOVÁ
3152 H 02 krajčír DO
II.B 2487 H 01 autoropravár-mechanik MAZÚR
2683 H 11 elektromechanik ST  
3668 H montér suchých stavieb
II.D 6456 H kaderník BUBENÍKOVÁ
6224 H manikér-pedikér EŠ
II.M 2697 K mechanik elektrotechnik PROKOPIČOVÁ
6446 K kozmetik
III.A 3668 H montér suchých stavieb DVORJÁKOVÁ
3661 H murár
3678 H inštalatér
3152 H 02 DO
III.D 6456 H kaderník HODÁJOVÁ
6224 H manikér-pedikér EŠ
III.E 2683 H 11 elektromechanik ST NOVOTNÁ
2487 H 01 autoopravár-mechanik
III.M 2697 K mechanik elektrotechnik ANTAL
6445 K kozmetik
3692 M geodézia, kartografia a kataster
IV.M 2697 K mechanik elektrotechnik LENÍKOVÁ
6446 K kozmetik  
3692 M geodézia, kartografia a kataster EŠ
I.V. 6426 L vlasová kozmetika TOKOLLYOVÁ
3659 L stavebníctvo
3125 L odevníctvo ES
I.T. 2675 L 02 elektrotechnika TOMČANY
2493 L predaj a servis vozidiel
II.V 6426 L vlasová kozmetika PENDRÁKOVÁ
6423 L starostlivosť o ruky a nohy
3659 L stavebníctvo
2675 L 02 elektrotechnika
3125 L  odevníctvo
II.T 2414 L 01 strojárstvo KORBOVÁ
ELOK III.VV kaderník večerné štúdium GÁBOROVÁ
     

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria