Menu

Triedníctvo

 

                                             T  r  i  e  d  n  i  c  t  v  o  
                                                                       denné + externé štúdium  
                                                          školský rok: 2018/2019  
     
Trieda Učebný/študijný odbor Triedny učiteľ
I.A murár, inštalatér Ing. Janka Kovalová
I.B krajčír - dámske odevy Ing.Ľubomír Mazúr
I.D kaderník Ing.Beáta Tőkőlyová
I.E elektromechanik UŽI + autoopravár-mechanik Ing.Jaroslav Tomčány, CSc.
     
I.EP výroba konfekcie + stavebná výroba Bc.Mária Rimbalová
I.F výroba konfekcie Elena Podracká
I.J stavebná výroba + spracúvanie dreva Mgr.Marián Mikula
     
I.M mechanik elektrotechnik + kozmetik Mgr.Magdaléna Leníková
     
II.A murár Mgr. Jaroslav Bolibruch
II.B elektromechanik UŽI + krajčír DO Ing. Lenka Petrovičová
II.D kaderník Mgr.Miroslava Sarňáková
II.E autoopravár -mechanik Ing. Dana Novotná
     
II.EP výroba konfekcie + stavebná výroba Bc.Mária Rimbalová
     
II.M mechanik elektrotechnik  + kozmetik Mgr. Erika Pendráková
     
III.A murár + strechár + inštalatér Ing. Lucia Skubanová
III.D kaderník + krajčír DO (EŠ) Mgr. Monika Gáborová
III.E autoopravár-mechanik + elektromechanik UŽI Ing. František Kafka
     
III.M mechanik elektrotechnik + geológia,geot.a environm. + kozmetik (EŠ) Mgr. Irena Krempaská
     
IV.M mechanik elektrotechnik  + kozmetik +  staviteľstvo (EŠ) Mgr.Antónia Prokopičová
     
I.V vlasová kozmetika+elektrotechnika (EŠ) + predaj a servis vozidiel (EŠ) Ing.Mária Bubeníková
II.V  vlas.kozmetika+elektrotech. +predaj a servis vozidiel+ staveb.(EŠ) + odevníctvo (EŠ)  PhDr. Anna Hodáková
     

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria