Menu

 

 

Stredná odborná škola, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves 
  Školský rok 2014/2015
Skratka Názov predmetu
ADR Adaptácie a rekonštrukcie stavieb
ADK Administratíva a korešpondencia
AGI Aktualizácia geodetických informácií
2AJ Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk
1AJ Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk
API Aplikovaná informatika
APT Aplikovaná výpočtová technika
ARC Architektúra
AUT Automatizácia
ARA Automatizácia a riadenie
ASV Automatizácia strojárskej výroby
AZP Automatizácia zobrazovacích prác
AUO Automobily
CCK Cvičenia z ekonomiky
CEL Cvičenia z elektrotechniky
CVM Cvičenia z matematiky
COT Cvičenia z odevnej technológie
CPW Cvičenia z pozemkového práva
CNS Cvičenia z pozemného staviteľstva
CTC Cvičenia z technológie
CVU Cvičenia z účtovníctva
CSD Cvičenia zo staviteľstva
CFA Cvičná firma
CIS Číslicová technika
DEJ Dejepis
DRT Dermatológia
DEG Deskriptívna geometria
DOA Diagnostika a opravy automobilov
PZD Diaľkový prieskum Zeme
DRG Družicová geodézia
ESG Ekologické stavby
EKI Ekonomická informatika
ECB Ekonomické cvičenia v odbore
EKO Ekonomika
EKR Ekonomika a riadenie
ELR Elektrické merania
ERB Elektrické rozvody budov
ESP Elektrické stroje a prístroje
EZV Elektrické zariadenia vozidiel
EEN Elektroenergetika
ELZ Elektronické zariadenia
ELE Elektronika
ETS Elektrotechnická spôsobilosť
EOT Elektrotechnické materiály
EMR Elektrotechnické meranie
ELK Elektrotechnika
ELG Elektrotechnológia
ENR Energetika
ETE Estetická a výtvarná výchova
ETV Etická výchova
FOT Fotogrametria
FYZ Fyzika
GEV Geodetické výpočty
GED Geodézia
GEK Geoekológia
GIF Geoinformatika
GVR Geologický výskum a prieskum
GEO Geológia
GTE Geotechnika
GRS Grafické systémy
GSO Grafický softvér v odbore
CHE Chémia
IPS Informačné a počítačové systémy
INF Informatika
KAR Kartografia
KMU Komunikácia
KST Konštrukcia strihov
LAC Laboratórne cvičenia
MAP Mapovanie
MAT Matematika
MTE Materiály
MZV Mechanické zariadenia vozidiel
MIZ Merania na elektrotechnických zariadeniach
MZK Merania v zabezpečovacej  a oznamovacej technike
MSL Móda a štýl
OMO Modelovanie odevov
MNE Monitoring v environmentalistike
NBV Náboženská výchova
NAM Náuka o materiáloch
NTD Nechtový dizajn
2NJ Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk
1NJ Nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk
OBN Občianska náuka
PRX Odborná prax
ODK Odborné kreslenie
OVY Odborný výcvik
OEV Odevná výroba
OVN Odevné materiály
ODY Odpadové hospodárstvo
ORG Organizácia odevnej výroby
OSL Organizácia služieb
ORD Ortopédia
POG Počítačová grafika
PDF Podnikanie a marketing
PZW Pozemkové právo
PST Pozemné staviteľstvo
PRN Právna náuka
PXA Prax
PRB Prestavby budov
PMY Priemyselné technológie
PIB Príprava stavieb
PAZ Prístroje a  zariadenia
SWW Programové vybavenie počítačov
PJL Projektovanie v odbore
PHG Psychológia a hygiena práce
SVP Psychológia a spoločenská výchova
PSP Psychológia práce
PPU Psychológia práce a trhu
REE Rozvod elektrickej energie
ROE Rozvoj elektroenergetiky
2RJ Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk
1RJ Ruský jazyk ako prvý cudzí jazyk
SIU Sanácia a rekultivácia územia
SIZ Silnoprúdové zariadenia
SJL Slovenský jazyk a literatúra
SDR Spracúvanie dreva
SME Stavebná mechanika
SAV Stavebná výroba
STK Stavebné konštrukcie
STL Stavebné materiály
STS Stavebné stroje
SVI Staviteľstvo
STT Strojárska technológia
STV Strojárska výroba
STZ Stroje a zariadenia
STN Strojníctvo
SGF Špecializovaný grafický softvér
TNI Technická mechanika
TAI Technické aplikácie
TCK Technické kreslenie
TIC  Technické merania
HWW Technické vybavenie počítačov
TEC Technológia
TOO Technológia montáže a opráv
TLO Technológia stavieb
TSV Telesná a športová výchova
TEV Telesná výchova
TRJ Trhacie práce
THF Triednická hodina
TUN Tunelárstvo
TUM Tunely a mosty
TOZ Tvorba a ochrana životného prostredia
UCT Účtovníctvo
UZI Úžitkové výtvarníctvo
VLK Vlasová a pleťová kozmetika
VLS Vlasová kozmetika
VYE  Výkonová elektronika
VYT Výpočtová technika
VTO Výpočtová technika v odbore
VKF Výroba konfekcie
VYU Využitie elektrickej energie
ZEN Základy elektroniky
ZAE Základy elektrotechniky
ZPF Základy prenosu informácií
ZAP Základy programovania
ZLR Základy strojárstva
ZDR Zdravoveda

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria