Menu

2015/2016

Nadpis

Začiatok školského roka 2015/2016

V novom školskom roku privítal žiakov na školskom dvore riaditeľ školy Ing. Vasiľ Kolesár a zaželal im do ďalšej práce veľa osobných aj študijných úspechov. V ďalšom priebehu o podrobnostiach prvých školských dní, ako aj o triedach a praktickom výcviku informovali Mgr. Irena Krempaská a Ing Štefan Marhevka.

    

Pracovný pobyt kolegov z Havlíčkovho Brodu

Stredná priemyselná škola stavebná v Havlíčkovom Brode získala grant z operačného programu vzdelávania pre konkurencieschopnosť. Cieľom projektu „Zvyšovanie kvality vo vzdelávaní na SPŠ stavebnej v Havlíčkovom Brode“ je tiež porovnanie ŠkVP v predmetoch informatika a odborné stavebné predmety so školami podobného typu. V dňoch 5. – 9. 10. 2015 sa českí kolegovia zúčastňovali vyučovacích hodín  v týchto predmetoch na našej škole, kde si vzájomne vymieňali svoje pedagogické skúsenosti.

    

Nové partnerstvo so zahraničnou školou

Dňoch 22.-24. októbra 2015 vedenie školy navštívilo novú partnerskú školu – Strednú priemyselnú školu akademika St. Bechyně v Havlíčkovom Brode, aby slávnostne na radnici tohto mesta podpísali zmluvu o partnerstve týchto škôl. Mesto Havlíčkov Brod je partnerským mestom Spišskej Novej Vsi. Z dôvodu, že škola je zameraná na stavebné odbory a aj naša škola má podobnú ponuku učebných aj študijných odborov, je obsahom podpísanej zmluvy práve výmena skúseností v oblasti výchovnovzdelávacích činností a  taktiež spoznávania sa dvoch spriatelených národov. Okrem toho sa vedenie školy zúčastnilo aj slávnostného prijímania žiakov „priemyslovky“ do stavbárskeho cechu – tzv. CECHOVÁCIE. K najbližšej aktivite medzi školami dôjde v mesiaci apríl 2016, keď odborní učitelia s majstrami odborného výcviku sa stretnú v Havlíčkovom Brode a nasledne sa spolu zúčastnia na stavebnom veľtrhu v Brne.

  

Súťaž v tlaku na lavičke

Dňa 18.11.2015 sa uskutočnila na našej škole súťaž žiakov stredných škôl v tlaku na lavičke. Po neúprosnom, ale čestnom chlapskom boji bolo na nakoniec nasledovné umiestnenie na prvých troch miestach: na prvom mieste sa umiestnil žiak našej školy Michal Filinský a na druhom a treťom mieste žiaci Technickej akadémie Vladimír Zubáľ a ŠtefanŠtiber.

    

TELERÁNO V MARKÍZE

Dňa 20. 11. 2015 v rannom vysielaní TV Markíza – Teleráno Strednú odbornú školu, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves zviditeľnil riaditeľ školy Ing. Vasiľ Kolesár spolu s majsterkami odborného výcviku a žiačkami študijného odboru kozmetik a učebného odboru kaderník. Žiačky pred televíznymi kamerami preukázali atraktívnosť povolania, na ktoré sa pripravujú v tejto škole a zároveň krásne reprezentovali aj naše mesto.

  

Exkurzia KIA 

Dňa 23.novembra 2015 sa žiaci našej školy učebného odboru auto opravár mechanik a študijného odboru strojárstvo, s pedagogickým dozorom, zúčastnili exkurzie  výrobného závodu Kia Motors Slovakia v Žiline. V tejto automobilke pracuje momentálne asi 3800 zamestnancov, vyrábajú sa 3 modely vozidiel Sportage, Kia Ceed, Kia Venga a 6 modely benzínových a dieselových motorov. Žiaci počas prehliadky závodu mali možnosť vidieť lisovňu, karosáreň, zvarovňu a montážnu halu s vyše 400 robotmi, čiže priebeh výroby autá, od veľkých zvitkoch plechu až po finálny výrobok – naštartovanie nového modelu auta.

  

JUVYR - 2015

24. 11. 2015 sa v Bratislave konal 24. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov základných a stredných škôl – JUVYR „ Podpora odborného a duálneho vzdelávania“.SOŠ Markušovská cesta 4 prezentovala svoje vzdelávacie programy formou poradenstva, diskusií a hotovými prácami. Žiaci základných škôl mali možnosť získať informácie a prehľad o možnostiach stredoškolského vzdelávania.Súčasťou podujatia boli odborné súťaže „ Ukáž, čo vieš“ v odbore kaderník, kozmetik a vizážista, ktoré výrazne napomáhajú zviditeľniť atraktívnosť profesií. Súťaže sa zúčastnili aj naše žiačky III. D triedy učebného odboru kaderník Ivana Košárová a Jadranka Zemková, ktorá obsadila 3. miesto v téme Trend cut.

EXKURZIA EMBRACO

Študenti I.T triedy študijného odboru STROJÁRSTVO sa dňa 25.11.2015 zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku EMBRACO. Táto firma je svetovým leadrom vo výrobe hermetických kompresorov a kondenzačných jednotiek. Po krátkej teoretickej prednáške mali žiaci možnosť vidieť aj všetky výrobné haly a porovnať tak teóriu a prax v strojárskej výrobe. Diskusia bola ukončená odovzdaním malých darčekov zo strany firmy pre účastníkov exkurzie.

Červené stužky

Dňa 1.12.2015 vyšli všetci žiaci na okná a spustili 3 veľké stužky z horných okien.

Na znak boja proti AIDS a HIV nosili červené stužky aj počas celeho dňa pripevnené na hrudi.

  

V rámci občianskej náuky sa uskutočnili aj tieto akcie:

Občianske združenie ,,Hana“  uskutočnilo prednášky o násilí voči ženám.

Žiaci vyšších ročníkov  boli priebežne darovať krv.

Mestská polícia uskutočnila prednášky na tému obchodovanie s ľuďmi a trestno-právnu zodpovednosť.

Šachtág 2015

Aj tento rok sa konal pod záštitou Baníckeho spolku Spiš tradičný Šachtag 2015 a samozrezme ako vždy aj za spolupráce s našou školou. Zúčastnil sa ho riaditeľ školy Ing. Vasil Kolesár, ako člen slávneho prezídia, ako aj študenti a učitelia školy a prispeli tak k zdárnem priebehu celého podujatia, za čo im srdečne ďakujeme. ZDAR BOH! 

  

Futsalový turnaj žiakov stredných škol

Dňa 4.12.2015 sa uskutočnil 7. ročník memoriálu Ing. Ladislava Krajňáka za účasti piatich škôl náško mesta. Hralo sa systémom každý s každým a po urpútnych bojoch nakoniec zvíťazilo bez prehry družstvo našej školy. Na druhom mieste sa umiestnila Technická akadémie a na treťom družstvo Gymnázia Školská.

  

  

Olympiáda ľudských práv

Dňa 7.12.2O15 sa konala Olympiáda ľudských práv. Zúčastnilo sa jej 6 žiačok z II.M a III.M triedy. Na prvom mieste sa umiestnila Anna Mária Hegedušová, na druhom mieste Ivana Nižnianská II.M,  tretia skončila Lívia Šofranková všetky z II.M triedy.

 

Stolnotenisový turnaj dievčat

Dňa 8.12.2015 sa uskutočnil Vianičný turnaj diebčat v stolnom tenise. Po konečnom hodnotení nakoniec zvíťazila žiačka II.D triedy Tkáčová Diana, na druhom mieste Štefániková Lucia a na treťom Terifajová Pavlína obe z I.V triedy. GRATULUJEME!

  

Vianočný futsalový turnaj

Novoročný stolnotenisový turnaj zamestanancov školy

Tohto už tradičného novoročného turnaja sa zúčastnilo 14 zamestnancov školy, vrátane riaditeľa školy Ing. Vasiľa Kolesára. Pod vedením hlavného organizátora Ing. Štefana Marhevku sa hralo systémom každý s každým a víťaza určil najvyšší počet víťazstiev. Pričom hlavným cieľom tohto turnaja nie je celkové víťazstvo v jednotlivcoch, ale celková pohodová atmosféra a radosť z pohybu všetkých zúčastnených. 

  

AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2016

Dňa 4.2. 2016 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015. Súťaž organizuje cech predajcov a autoservisov SR a je určená pre žiakov tretích ročníkov v odbore autoopravár. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov našej školy. Školské kolo prebehlo v dvoch častiach on-line. Po celkovom vyhodnotení školského kola, budú traja najlepší reprezentovať našu školu v oblastnom kole v Košiciach.

  

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 7.3.2016 sa na našej škole.konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína Zúčastnilo sa na ňom  osem študentov:

V próze súťažili:  Š. Schneiderová, N. Švedová, z I.D triedy, N. Ščuková,K. Nižníková, T. Kleščová  z triedy I.M

V poézii : J.Mačáková a N.Truhanová z III.M triedy, M.Filip z triedy II.M

Vyhodnotenie :  Poézia :     I. miesto – Kristína Nižníková, II. miesto – Natália Ščuková, III. miesto – Timea Kleščová

Víťazi sa zúčastnia obvodného kola 15.3.2016 v SNV.

Súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

Návšteva partnerskej Strednej priemyselnej školy akademika St.Bechyně v Havlíčkovom Brode

v dňoch 20.4. – 22.4.2016

Na základe podpísanej zmluvy o partnerstve našich škôl odborní učitelia s majstrami odborného výcviku stavebných odborov navštívili družobnú školu v Havlíčkovom Brode. Cieľom návštevy bolo odovzdanie si skúseností v rámci vzdelávania a praktických zručností v stavebných odboroch – murár, montér suchých stavieb, inštalatér, ktoré v školskom roku 2016/2017 otvorí družobná škola. Okrem toho sme si pozreli realizáciu prístavby budúcich dielní, mali sme možnosť nahliadnuť do učebne, kde prebiehala praktická maturitná skúška, pozreli sme si výrobky študentov, kde nás veľmi zaujala maketa historickej časti mesta, ktorá bude vystavená na radnici. V rámci utuženia priateľstva sme strávili spoločné chvíle pri prehliadke historických pamiatok v meste a pri spoločnej večeri. Na spiatočnej ceste sme navštívili stavebný veľtrh v Brne.

   

Exkurzia v banke v ramci cyklu prednášok finančnej gramotnosti

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria