Menu

Akcie školy

Začiatok školského roka 2014/2015

Riaditeľ školy Ing. Vasiľ Kolesár privítal žiakov v novom školskom roku a zaželal im do ďalšej práce veľa osobných aj študijných úspechov.

    

Súťaž o "Najsilnejšieho stredoškoláka"

Dňa 30.9.2014 sa uskutočnila v posilňovni našej školy súťaž o "Najsilnejšieho stredoškoláka v tlaku na lavičke." Súťaže sa zúčastnili žiaci zo stredných škôl mesta a víťazom pre tento rok sa stal žiak Gymnázia Školská - Ján Džačár výkonom 385 kilogramov v troch platných pokusoch. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Július Horvath a Rado Jochman.

    

Relaxačný deň vo Vysokých Tatrách

Učitelia školy absolvovali v tento deň krátku vychádzku na chatu Sliezsky dom, za úcelom oddychu a nazbierania nových psychických aj fyzických síl do ďalšej náročnej pedagogickej práce.

  

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach

Dňa 11. novembra 2014 sa konal na Technickej univerzite v Košiciach Deň otvorených dverí. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov našej školy - všetci zo IV. G triedy. Využili tak možnosť získať viac informácií o Univerzite, jej fakultách a jednotlivých študijných programoch. Držíme im palce!

Exkurzia ekonomických predmetov v Bratislave

V dňoch 24. a 25.11.2014 sa uskutočnila exkurzia ekonomických predmetov. Navštívili sme Národnú radu SR, Úrad vlády SR a Národnú banku Slovenska v Bratislave. Žiaci mohli vidieť Bratislavský hrad a staré centrum Bratislavy, v ktorom sa v tom čase konali vianočné trhy.

    

Exkurzia do spoločnosti VSK MINERAL s.r.o.

Študenti IV.G. triedy sa zúčastnili exkurzie v Lome SPIŠ - GRETĽA, Novoveská huta, kde sa pod odborným vedením dozvedeli nové praktické informácie o dobývaní dolomitického vápenca a jeho následnom spracovaní a odbyte na výrobu cementu, dopravné služby a laboratória..

    

MIKULÁŠ 2014

Tohtoročné predmikulášske ráno zavítal do našej školy Mikuláš v doprovode svojich pomocníkov - anjela a čerta. Svojich spolužiakov očakávali na vrátnici školy. Žiaci boli obdarovaní podľa zásluh - sladkým prekvapením alebo zemiakom a na znak spolupatričnosti aj pomaľovaní na tvári, čomu sa nevyhlo ani vedenie školy.

    

Memoriál Ladislava Krajňáka

Turnaj sa koná každoročne, ako spomienka na bývalého riaditeľa školy Ing. Ladislava Krajňáka. Tohto roku bol memoriál rozdelený do dvoch častí. V prvej bojovali o víťazstvo študenti našej školy, Obchodnej akadémie a Gymnázia Školská ulica. V druhej si to rozdali mužstvá dospelých a to - našej školy,  kamarátov školy a družstvo z Poráča. Víťazom sa stali všetci účastníci podujatia, ktorí si v myšlienkách kratko zaspomínali na Laca a zároveň spojili príjemné s užitočným a prospešným pre vlastné zdravie.

    

Deň otvorených dverí

Počas dopoludnia si žiaci základných škol z celého okresu mohli prezrieť priestory našej školy a oboznámiť sa s paletou odborov, ktoré naša škola ponúka v budúcom školskom roku. Tešíme sa z toho, že akcia mala veľký úspech a že o našu školu je i naďalej záujem, keďže naše odbory majú veľkú šancu uplatniť sa na trhu práce.

    

    

    

Divadelné predstavenie - Július Barč Ivan - MASTNÝ HRNIEC

Svetozára Babíka, stredoškolského profesora botaniky, v rádiu omylom vyhlásia za ministra financií. Jeho žena Mahuliena je konečne spokojná, že už nebude iba pani profesorová, ale pani ministrová a začne sa hrať na veľkú dámu. Okolo profesora sa začínajú krútiť aj poprední predstavitelia mesta Ťuťotína a čakajú, že si uchmatnú niečo z „mastného hrnca“, ku ktorému sa Babík dostal. Jediná veselohra Júliusa Barča-Ivana, rodáka z Krompách, je kolotočom komických situácií spôsobených týmto mylným vyhlásením. Inscenácia Vás pobaví svojím jedinečným humorom v prevedení hercov Spišského divadla.

    

Vianoce a nový rok

Novoročný stolnotenisový turnaj

Turnaj sa ako každoročne uskutočnil v prvý januárový týždeň a zúčastnilo sa ho 12 zamestnancov a učiteľov školy. A hoci zvíťazili všetci, podľa hesla nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, tak celkovým víťazom sa stal Jožko Štreber k čomu mu srdečne gratulujeme.

    

Elektronická triedna kniha

Naša škola prechádza postupne na vedenie školskej dokumentácie prostredníctvom elektronickej triednej knihy. Aby sa to stalo realitou, ucetelia školy sa stretli už 7.1.2015 na školení o zavedení tejto knihy do praxe. A hoci to v úvode prinesie prácu naviac, tak do budúcnosti to už zavádza len same výhody. Samozrejme sa chceme týmto krokom tiež priblížiť ku školám, ktoré idú s dobou a pre ktoré je práca s IKT prostriedkami samozrejmosťou a to pre žiakov aj učiteľov.

    

    

Denis GODLA

Náš bývalý žiak Denis Godla sa stal na MS 20 ročných v hokeji, najužitočnejším hračom, najlepším brankárom a zaroveň sa dostal do All Star tímu celého turnaja. GRATULUJEME!

  

AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015

Dňa 22.1. 2015 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015.             Súťaž organizuje cech predajcov a autoservisov SR a je určená pre žiakov tretích ročníkov v odbore autoopravár. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov našej školy. Školské kolo prebehlo v dvoch častiach on-line. Po celkovom vyhodnotení školského kola, budú traja najlepší reprezentovať našu školu v oblastnom kole v Košiciach.

    

Elektronická maturita

V tomto školskom roku si niektorí naši žiaci vyskúšali elektronickú maturitu. Šlo však len o skúšobné testovanie „na nečisto“, ktorého zámerom bolo preveriť pripravenosť pracovného tímu na skutočnú realizáciu elektronickej formy národných meraní výsledkov vzdelávania a pre žiakov našej školy bolo skúšobné testovanie malou generálkou pred riadnym certifikačným meraním.“ 

    

Stredoškolská odborná činnosť

Dňa 19.2.2015 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov zo IV.G triedy so zameraním prác na geológiu a elektrotechniku. Najlepší študenti postúpia do regionálneho kola a všetkým účastníkom želáme úspešné ukončenie štúdia a výborne zvládnutie maturitných skúšok.

  

Súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

Označte odkaz a cez pravé tlačidlo myši vyberte položku  - prejsť na adresu

http://www.snv.sk/archiv/?video=150327-2

    

Oslava výročia školy v REDUTE

Označte odkaz a cez pravé tlačidlo myši vyberte položku - prejsť na adresu

http://www.snv.sk/archiv/?video=150327-1

    

 

    

 

12. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2015 pre žiakov SOŠ


Stalo sa pravidlom, že SPŠS Fajnorovo nábrežie č.5, Bratislava a Stredisko medi vyhlasujú súťaž pre žiakov posledných ročníkov SOŠ. Cieľom súťaže je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov (TZB), ktoré môžu využiť vo svojej praxi.    Súťaž prebieha prostredníctvom internetu. Tohto roku sa konal 12. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2015 pre žiakov SOŠ – učebné odbory. Do úťaže bolo prihlásených 7 chlapcov III. ročníka odboru inštalatér. V súťaži  bolo pripravených 20 otázok o všeobecných vlastnostiach medi a 35 otázok z oblasti využitia medi a výrobkov z medi v TZB. Po celkovom vyhodnotení súťaže, ktorá trvala tri dni sa naši žiaci umiestnili do prvej päťky. Lukáš Šimonič získal 4. miesto a Lukáš Škop 5. miesto. V rámci škôl sa naša SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská  Nová Ves umiestnila na peknom 2. mieste a tým získala možnosť nákupu zariadenia slúžiaceho na inštaláciu rozvodov TZB prostredníctvom medi v hodnote 200 eur.

 

Duchom a kladivom

Označte odkaz a cez pravé tlačidlo myši vyberte položku - prejsť na adresu

http://www.snv.sk/spravy/?video=150603-2

Pod záštitou primátora nesta a riaditeľa našej školy sa uskutočnilo stretnutie prvých maturantov geológov v Československu. V rámci stretnutia sa konalo prijatie u primátora mesta a po ňom odborný seminár v Multifunkčom energetickom a baníckom centre Slovenského technického múzea.

     

   

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria