Menu

2016/2017

Nadpis

Začiatok školského roka 2016/2017

Riaditeľ školy Ing. Vasiľ Kolesár privítal žiakov v novom školskom roku a zaželal im do ďalšej práce veľa osobných aj študijných úspechov. Po oficiálnom privítaní zástupkyňa školy Ing. Gabriela Pramuková oboznámila žiakov s programom na nasledujúce dni, rozmiestnení tried a zoznamom triednych učiteľov.

 

Deň otvorených dverí

Dňa 27.10.2016 sa uskutočnil na našej škole Deň otvorených dverí. Počas neho si mali možnosť žiaci základných škôl prezrieť priestorý našej školy a na 8 pracoviskách sa bližšie oboznámiť so študiom a zameraním v jednotlivých odboroch, spojených s praktickými ukážkami, ktoré budú budúci rok otvorené na našej škole.

Počas prezentácie školy prebiehala aj konferencia za účasti výchovných poradcov základných škôl, zamestnávateľov a vedenia mesta, zamerana na skvalitnenie štúdia na odborných školách so zameraním na uplatnenie sa v praxi.

O priebehu aj celkovej pracovnej a pohodovej atmosfére svedčia aj nasledujúce zábery.

  

 

  

Deň študentstva

Počas celého dňa sa z príležitosti Dňa študentstva konali na našej škole akcie zamerané na šport, kultúru, ľudské práva a prvú pomoc. Na záver celého podujatia sa uskutočnil futsalový turnaj medzi žiakmi a učiteľmi.

Výbornú atmosféru zachytávajú aj priložené fotografie-

  

 

Červené stužky

do kampane ,,Červené stužky“ sme sa zapojili týmito aktivitami :

  

 • v prvom rade sme vyvesili plagát o tejto kampani,
 • v rámci suplovaných hodín a hodín etickej výchovy sme premietali DVD HIV/AIDS a DVD anjeli,
 • žiaci vytvorili nástenku o zdravej výžive,
 • 24.12.2016 žiačky druhého ročníka ráno pripínali červené stužky všetkým žiakom a pedagogickým pracovníkom školy na znak boja proti AIDS a HIV,
 • 18.11.2016 sa konalo futbalové stretnutie učitelia : žiaci,
 • pred futbalovým zápasom sa konali prednášky s príslušníkom mestskej polície o obchode s bielym mäsom a trestno-právnej zodpovednosti,
 • tiež sa žiaci oboznámili o právach občanov v EÚ prostredníctvom prednášky predstaviteľa organizácie EUROPE DIREKT v Sp. Novej Vsi,
 • kampaň ukončila spoločná akcia 1.12.2016 pedagógov a žiakov  ,ktorí vyvesili o 11,00 hod. červené stuhy na priečelí budovy školy,
 • za organizáciu kampane bola zodpovedná PhDr.Anna Hodáková, učiteľka občianskej náuky.  

 

Zavítal k nám Mikuláš

  

Novoročný stolnotenisový turnaj

Turnaj sa ako každoročne uskutočnil v prvý januárový týždeň a zúčastnilo sa ho 12 zamestnancov a učiteľov školy. A hoci zvíťazili všetci, podľa hesla nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, tak celkovým víťazom sa stal Emil Mikolaj k čomu mu srdečne gratulujeme.

  

Strojárska olympiáda

Dňa 12.1.2017 sa uskutočnili prvé dve kolá súťaže v strojárskej olympiáde.Súťaž prebiehala formou testov z predmetov fyzika, matematika, všeobecné strojárstvo a z automobilov. Školského kola sa zúčastnilo 10 žiakov II.T triedy odboru strojárstvo.

  

Autoopravár Junior Castrol 2017

Dňa 18.1.2017 sa v našej škole konalo školské kolo celoslovenskej súťaže Autoopravár Junior Castrol 2017. Súťaž organizuje cech predajcov a autoservisov SR. Súťaž je určená pre žiakov tretích ročníkov stredných odborných škol. Je rozdelená do 3 kategórií a naši žiaci súťažili v kategórii mechanik a elektrikár.

Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov III. E triedy. Školské kolo prebiehalo formou on-line testov a poznávacieho testu. Po celkovom vyhodnotení školského kola budú traja najlepší reprezentovať školu oblastnom kole v Košiciach.

  

Lyžiarsky výcvikový kurz

 

 

EXKURZIA EMBRACO

Študenti I.T triedy študijného odboru STROJÁRSTVO sa dňa 24.2.2017 zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku EMBRACO. Táto firma je svetovým leadrom vo výrobe hermetických kompresorov a kondenzačných jednotiek. Po krátkej teoretickej prednáške mali žiaci možnosť vidieť aj všetky výrobné haly a porovnať tak teóriu a prax   v strojárskej výrobe. 

14. ročník celoštátnej súťaže MEĎ pre žiakov SOŠ

     Stalo sa pravidlom, že SPŠS Fajnorovo nábrežie č.5, Bratislava a Európsky inštitút medi vyhlasujú súťaž pre žiakov SOŠ. Cieľom súťaže je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi, a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov (TZB), ktoré môžu využiť vo svojej praxi.

     Súťaž prebieha prostredníctvom internetu. Tohto roku sa konal 14. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2017. Do súťaže bolo prihlásených 7 chlapcov I. ročníka odboru inštalatér. V súťaži  bolo pripravených 20 otázok o všeobecných vlastnostiach medi a 35 otázok z oblasti využitia medi a výrobkov z medi v TZB.

     Po celkovom vyhodnotení súťaže sa  žiak Jerguš Krško umiestnil na 3. mieste  a v rámci škôl sa naša SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská  Nová Ves umiestnila na peknom 2. mieste.

 

Súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike - 2017

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
  Email školy: skola@soussnv.sk
  IČO: 17078491
  DIČ: 2020727082
 • +421 053 4461390

Fotogaléria