Menu

2017/2018

Nadpis

Začiatok školského roka 2017/2018

Riaditeľ školy Ing. Vasiľ Kolesár privítal žiakov v novom školskom roku a zaželal im do ďalšej práce veľa osobných aj študijných úspechov. Po oficiálnom privítaní zástupkyňa školy Ing. Gabriela Pramuková oboznámila žiakov s programom na nasledujúce dni, rozmiestnením tried a zoznamom triednych učiteľov.

  

Spolupráca našej školy s OZ Mladí ľudia a život

Dňa 22.11.2017 v rámci VMR sa uskutočnila plánovaná aktivita na tému: AIDS a iných pohlavných ochorení. 

 

  

Súťaž v silovom trojboji.

Dňa 13.12.2017 sa uskutočnil na našej škole 1. ročník súťaže v silovom trojboji- Víťazstvo si odniesol žiak I.M triedy - Michal Jnčár, na druhom mieste skončil Daniel Gajan a na trťom mieste Peter Sakmár obaja z II. M triedy. Gratulujeme!

 

 

Zavítal k nám Mikuláš

Šachtág 2017

Aj tento rok sa konal pod záštitou Baníckeho spolku Spiš tradičný Šachtag 2017 a samozrezme ako vždy aj za spolupráce s našou školou. Zúčastnil sa ho riaditeľ školy Ing. Vasil Kolesár, ako člen slávneho prezídia, ako aj študenti a učitelia školy a prispeli tak k zdárnem priebehu celého podujatia, za čo im srdečne ďakujeme. ZDAR BOH! 

 

Projekt ,,Červené stužky“

V rámci projektu ,,Červené stužky sa 1.12.2017 uskutočnil školské kolo  súťaže: Čo vieš o AIDS?  Triedy sa tiež zapojili do tvorby plagátov s témou AIDS, ktoré sú vyvesené na chodbách SOŠ. Žiaci a učitelia dostali pri vstupe do školy červené stužky ako symbol boja proti AIDS. Na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy boli premietané filmy o AIDS,

  

Projekt_stuzky.pdf

Dňa 4.12.2017 sa konalo školské kolo olympiády ľudských práv. Žiaci si preverili svoje vedomosti z používania ľudských práv . Zúčastnilo sa  9 žiakov . Prvé miesto získal  Daniel Gajan z triedy II.M.

 

Čitateľská gramotnosť

Dňa 8. 3. 2018 sa konalo školské kolo čitateľskej gramotnosti. 

Súťažiaci boli rozdelení do dvoch skupín: študijné odbory a učebné odbory.

Zo študijných odborov sa zúčastnilo 28 žiakov (I.M, II.M, IV.M), učebné odbory zastúpilo 8 žiakov z III.D triedy.

Vyhodnotenie:  študijné odbory:  1. Ladislav Vaľko – II.M

                                                                     2. Erik Mlátko – II.M

                                                                                                   3. Annamária Hegedušová - IV.M

Učebné odbory:  1. Nikola Švedová – III.D

                                               2. Kristína Borženská – III.D

                                                 3. Monika Sakmárová – III.D 

 

AUTOOPRAVÁR JUNIOR

Dňa 19.3.2018 v Košiciach v spoločnosti TEMPUS – CAR s.r.o sme sa zúčastnili 19. ročníka v súťaži AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018. Súťaž organizuje ceh predajcov a autoservisov, kde náš žiak III.B triedy Erik Slávsky obsadil 9 miesto z Prešovského a Košického kraja.

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20784635/stredoskolaci-sutazia-o-titul-najlepsieho-autoopravara.html

Súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

Propozície súťaže

kozmeticky.pdf

 

                  15. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2018 pre žiakov SOŠ

15. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2018 pre žiakov SOŠ  prebiehal online prostredníctvom internetu.

Do súťaže bolo prihlásených 7 chlapcov II. ročníka učebného odboru inštalatér. V súťaži  bolo pripravených 20 otázok o všeobecných vlastnostiach medi a 35 otázok z oblasti využitia medi a výrobkov z medi v TZB.

Po celkovom vyhodnotení súťaže žiak Jozef Slavkovský sa umiestnil na 1. mieste a v rámci škôl

sa naša SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská  Nová Ves umiestnila na 1. mieste .

Za výhry sme získali finančné odmeny.

 

 

 

Dňa 24.1.2018 sa uskutočnila odborná prednáška spojená s praktickou ukážkou firmy WIENERBERGER na tému Zásady pri murovaní. Prednášky sa zúčastnili žiaci učebných odborov murár, inštalatér a montér suchých stavieb.

 

 

Matematická olympiáda

Dňa 21.3.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v matematickej olympiáde.

Po vyhodnotení výsledkov sa najlepšie umiestnili:

1. miesto: Filip Bobko

2. miesto: Petra Veličková

3. miesto: Michal Jančár

4. miesto: Kristína Brošková

Výhercom srdečne blahoželáme.

 

Beseda s gynekologičkou.

Dňa 9.5.2018 sa uskutočnila beseda s MUDr. Tripšanskou na tému: Plánované rodičovstvo a antikoncepcia.

Prednášky sa zúčastnili žiačky I.F, I.B a I.D triedy.

 

  

       

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria