Menu

2017/2018

Nadpis

Začiatok školského roka 2017/2018

Riaditeľ školy Ing. Vasiľ Kolesár privítal žiakov v novom školskom roku a zaželal im do ďalšej práce veľa osobných aj študijných úspechov. Po oficiálnom privítaní zástupkyňa školy Ing. Gabriela Pramuková oboznámila žiakov s programom na nasledujúce dni, rozmiestnením tried a zoznamom triednych učiteľov.

  

Spolupráca našej školy s OZ Mladí ľudia a život

Dňa 22.11.2017 v rámci VMR sa uskutočnila plánovaná aktivita na tému: AIDS a iných pohlavných ochorení. 

 

  

Súťaž v silovom trojboji.

Dňa 13.12.2017 sa uskutočnil na našej škole 1. ročník súťaže v silovom trojboji- Víťazstvo si odniesol žiak I.M triedy - Michal Jnčár, na druhom mieste skončil Daniel Gajan a na trťom mieste Peter Sakmár obaja z II. M triedy. Gratulujeme!

 

 

Zavítal k nám Mikuláš

Šachtág 2017

Aj tento rok sa konal pod záštitou Baníckeho spolku Spiš tradičný Šachtag 2017 a samozrezme ako vždy aj za spolupráce s našou školou. Zúčastnil sa ho riaditeľ školy Ing. Vasil Kolesár, ako člen slávneho prezídia, ako aj študenti a učitelia školy a prispeli tak k zdárnem priebehu celého podujatia, za čo im srdečne ďakujeme. ZDAR BOH! 

 

Projekt ,,Červené stužky“

V rámci projektu ,,Červené stužky sa 1.12.2017 uskutočnil školské kolo  súťaže: Čo vieš o AIDS?  Triedy sa tiež zapojili do tvorby plagátov s témou AIDS, ktoré sú vyvesené na chodbách SOŠ. Žiaci a učitelia dostali pri vstupe do školy červené stužky ako symbol boja proti AIDS. Na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy boli premietané filmy o AIDS,

  

Projekt_stuzky.pdf

Dňa 4.12.2017 sa konalo školské kolo olympiády ľudských práv. Žiaci si preverili svoje vedomosti z používania ľudských práv . Zúčastnilo sa  9 žiakov . Prvé miesto získal  Daniel Gajan z triedy II.M.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria