Menu

 

 S O Š Markušovská cesta 4 Spišská   Nová   Ves 

  IČO: 0170 78 491

  DIČ: 20 20 72 70 82

  Tel. čísla: Riaditeľ školy -    053 / 4461390,  Fax: 053 / 4461360

                   Sekretariát  -    053 / 4461360,

 e-mail: skola@soussnv.sk                                   www.soussnv.edupage.org

Riaditeľ školy:  Ing. Vasiľ Kolesár     0905 627 150

kolesarvasil@gmail.com

ZR TV     Ing. Gabriela Pramuková         0910 873 037

pramukova.sossnv.@gmail.com

ZR PV     Ing. Štefan  Marhevka             0905 327 715 

marhevka.sossnv@gmail.com

ZR TEČ   Ing. Ľubomíra Stanislavová    

stanislavova.sossnv@gmail.com


 Školský psychológ:  0911 433 814

 Dielne OV Ing.Kožucha 9   053/42 99 315     Kaderníctvo:   0905 449 267   

                                                       Kozmetika:     053/ 381 03 93

 Dielne OV Drevárska 2      053/446 30 62, 446 50 11                               

  Dielne OV Markušovská cesta ZŠ   053/ 44 11 363  

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria