Novinky

Partners


Utorok 5. 7. 2022

Zriadovateľ školy

 Projekt : "Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v súlade s požidavkami trhu práce"

www.esf.gov.sk

www.minv.gov.sk

Správa o publicite projektu

Propagačné video

 

Informačný leták

 

Informačné letáky o jednotlivých odboroch

 

AKTUALITY

 • Dňa 10.6. a 13.6. 2022 naši žiaci z tried I.B, II.B, I.A, III.A a III.D absolvovali webinár s názvom Klimatická zmena. Webinár bol realizovaný v rámci celoeurópskeho projektu, ktorý na Slovensku realizuje občianske združenie Pole.

  Cieľom tohto projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí v Európe o environmentálnych témach – hlavne o klimatickej a potravinovej spravodlivosti.

  Na webinári lektor so žiakmi interaktívnou formou preberal otázky súvisiace s klimatickou krízou a environmentálnou spravodlivosťou. Žiaci sa aktívne zapájali a príkladne spolupracovali. Veríme, že získané poznatky žiaci využijú a budú aplikovať vo svojom živote.

 • Dňa 17.6. 2022 sa naši žiaci z tried I.D, III.M a I.V zúčastnili prednášky o efektívnom
  využívaní obnoviteľných zdrojov energie s názvom „Energeticky efektívne
  v domácnostiach s využitím obnoviteľných zdrojov energie“.
  Odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU zabezpečuje Slovenská inovačná
  a energetická agentúra v rámci národného projektu financovaného z európskych a štátnych
  zdrojov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
  Žiaci sa formou interaktívnej prezentácie dozvedeli o fungovaní, využívaní, výhodách a
  obmedzeniach fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, získali aj informácie o
  tepelných čerpadlách, kotloch na biomasu, kondenzačných kotloch a veterných turbínach.
  Každý účastník si z prezentácie odniesol množstvo zaujímavých informácií z oblasti
  efektívneho využívania energií a obnoviteľných zdrojov energie a aj malú pozornosť. Veríme,
  že žiaci tieto získané vedomosti využijú vo svojich domácnostiach a v každodennom živote.


 • Naši žiaci sa zúčastnili dňa 10 júna 2022 festivalu študentského remesla v Kežmarku a súťaží
  medzi jednotlivými kategóriami v týchto odboroch:
  Kozmetik – „Folklór na tvári“ - novodobé zobrazenie ľudových vzorov. Zúčastnila sa žiačka
  z II.M Stanislava Hockicková.
  Súťaž v kaderníckej tvorbe - „ Margaréta venček spletá, sú v ňom všetky farby leta.“
  Zúčastnila sa žiačka z III.D Laura Kobeľáková.
  Krajčírka – súťaž v odevnej tvorbe – „Závan leta prináša nám Margaréta“ – názov
  modelov, s krorými sme vystúpili je – jemný folklór v podaní troch tvárí. Zúčastnila sa
  žiačka Patrícia Šmahajová z I.V a získala 4. miesto.
  Murár – „Založenie, murovanie a povrchová úprava jednoprieduchového komína“.
  Zúčastnili sa žiaci z I.A Ján Vrábeľ, Martin Macala, Marek Suchý, Rastislav Laciňák.
  Boli dodržané všetky podmienky súťaže, všetky súťaže boli hodnotené odbornou porotou,
  ktorú menovala organizácia súťaže. Po dlhšej prestávke sme si odniesli nové skúsenosti na
  svoje pracoviská.
  Na začiatku sme sa zúčastnili historického sprievodu mestom – študenti stredných
  a základných škôl a remeselníci, bol pripravený bohatý kultúrny program.

 • Dňa 25.5.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola krajskej futbalovej ligy. V kvalitnej konkurencii 6 stredných škôl obsadili konečné 4. miesto. Osobitná pochvala patrí žiakovi 3.B triedy Denisovi Širilovi, ktorý sa stal najlepším strelcom turnaja.

 • Naši žiaci sa zapojili do projektu Budúcnosť planéty je v našich rukách, ktorý odštartoval 25.4.2022. V rámci projektu, podporenom Slovenskou asociáciou knižníc, sa v mestskej knižnici koná cyklus podujatí s odborným lektorom zo Správy Národného parku Slovenský raj. Odborné prednášky spojené s interaktívnymi úlohami sú zamerané na rôzne témy: Národný park Slovenský raj, ochrana prírody, vplyv odpadov a znečistenia na životné prostredie, sťahovanie vtákov a pod.

  Dňa 1.6.2022 sa študenti II.M a I.V triedy zúčastnili prvého stretnutia v rámci tohto projektu. Vypočuli si zaujímavú prednášku o histórii Slovenského raja a národných parkoch Slovenska. Zapojili sa do diskusie na danú tému a dozvedeli sa zaujímavé informácie z tejto oblasti.

 • V dňoch 26.4. – 28.4. 2022 sa žiaci I.A triedy učebného odboru murár - Rastislav Laciňák a Ján Vrábeľ zúčastnili spolu s majstrom OV Václavom Šefčíkom Medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore MURÁR v Nitre, kde si spolu zmeralo sily 14 stredných škôl zo Slovenska a Čiech.

 • ŽUPNÉ DNI 2022 - 25. ročník účesovej tvorby a dekoratívnej kozmetiky

  V historickej budove Reduta v Spišskej Novej Vsi sa 27. apríla 2022 konal 25. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetiky za účasti širokej verejnosti aj žiakov základných škôl. Tento ročník ukázal, že lockdown študentom neubral na kreativite a šikovnosti. Súťaž o „kaderníckeho Oscara“ vyzdvihla šikovnosť študentov nielen Strednej odbornej školy techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi, ale aj žiakov zo stredných škôl v Poprade a Kežmarku v odboroch kaderník/kaderníčka a kozmetička.

 • V dňoch 01-14.05.0222 sa naši žiaci učebného odboru kaderník, študijného odboru vlasová kozmetika a kozmetik zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ na SPŠCH v Pardubiciach, ČR. Mali sa dobre, rozširovali si svoje profesné kompetencie, zručnosti a popri tom stihli aj oddychovať. Ďakujeme partnerskej škole za priateľské prijatie, za veľa užitočných rád a nových skúseností.

 • Dňa 27. apríla 2022 sa konala v budove školy na Markušovskej ceste 4 , Spišská Nová Ves „Súťaž v remeslách“. Zúčastnili sa jej žiaci stavebných a elektrotechnických odborov. Túto súťaž mohli sledovať aj pozvaní žiaci základných škôl zo Spišskej Novej Vsi.

  Stavebné odbory mali súťažiacich žiakov I. a III. ročníka.

  Najúspešnejší z nich boli:

  I. A - učebný odbor murár:

  zadanie - murovanie časti obvodového múru, 1.miesto - Martin Macala

  III. A - učebný odbor murár:

  zadanie - murovanie komína, 1.miesto - Samuel Smoleňák

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky a služieb
  Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
 • +421 53 4461390
  +421 53 4462923

Fotogaléria