Menu

                                          Suplovanie                                                      Pedagogický dozor

Hodnotiaca správa                                 Plán práce 2017/2018                             Informačný leták - odbory


Riaditeľ školy týmto oznamuje, že vypisuje mimoriadný termín pre skúšky externého štúdia 2017/2018 na 10. mája 2018. Prihlásiť sa môžu študenti u p. Brezinovej do 7. mája 2018.

Kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

Propagačné video

Informačné letáky o jednotlivých odboroch

Motivačné štipendium pre vybrané odbory

 

Novinky

Počet návštev: 2118189

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria