Menu

Zváracia škola

Súčasťou SOŠ je aj vlastná Zváračská škola č. 181, ktorej bolo vydané Osvedčenie spôsobilosti Výskumným ústavom zváračským - Priemyselný inštitút  SR Bratislava.

 

Ponuka zváračských školení


Základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705

Z-G1 - kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom
Z-M1 - kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2 metódou MAG
Z-E1 - kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
Z-E3 - kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou vysokolegované aust. ocele
Z-T1 - kurz zvárania nelegov.a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúce predohrev metódov TIG
Z-T3 - kurz zvárania vysokolegovaných austenitických ocelí metódou TIG

Zaškolenie zváračských pracovníkov


D- G2 - rezanie kyslíkom

Školenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení podľa:
STN 05 0600, 05 0601, 05 0610, 05 0630,

Prípravné kurzy ukončené úradnou skúškou podľa STN EN 287 -1:2012


311   - zváranie plameňom
111   - zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
135   - zváranie v ochrannej atmosfére CO2 metódou MAG

Periodické skúšky zváračov na predĺženie platnosti STN EN 287 – 1

 

Kde nás nájdete

 

Zváračská škola sa nachádza v bývalom areáli OSP (Spišstav), pri železničných závorách smerom na Markušovce.

Kontakt

Mgr. Jozef Kolačkovský - vedúci zváračskej školy

tel.: 053/4411363

mobil: 0905497326

email: zs181.snv@gmail.com

 

      

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria