Menu

Učebné odbory

KÓD

NÁZOV ODBORU

URČENÉ PRE

DĹŽKA

3661 H

murár

CH

3 roky

3675 H

maliar

CH

3 roky

3678 H

inštalatér

CH

3 roky

3663 H

tesár

CH

3 roky

3668 H

montér suchých stavieb

CH

3 roky

3672 H kamenár CH 3 roky

2683 H 11

elektromechanik - silnoprúdová  technika

CH

3 roky

3684 H

strechár

CH

3 roky

6456 H

kaderník (- čka)

CH , D

3 roky

2487 H 01

autoopravár - mechanik

CH , D

3 roky

3152 H 02

krajčír - dámske  odevy

D

3 roky

6424 H

manikér - pedikér

D

3 roky

 

D - odbor  určený  dievčatám                          CH - odbor  určený  chlapcom

Učebné odbory / 2 ročné /

KÓD

NÁZOV ODBORU

URČENÉ PRE

DĹŽKA

3686 F

stavebná výroba

CH

2 roky

2478 F

strojárska výroba

CH

2 roky

3178 F

výroba  konfekcie

D

2 roky

3383 F

spracúvanie dreva

CH

2 roky

 

D - odbor  určený  dievčatám                          CH - odbor  určený  chlapcom

 

 

Uplatnenie absolventa
 
 
3-ročné odbory
Vo firmách podľa zamerania odboru. Ako súkromný podnikateľ, možnosť nadstavbového štúdia, získanie USO vzdelania, maturitné štúdium .
 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria