Menu

Informácie

Výchova a vzdelávanie sa v školách podľa školského zákona (Zákon 245/2008Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
§ 54 ) organizuje dennou formou štúdia alebo externou formou štúdia.

Externá forma štúdia sa uskutočňuje ako večerná, diaľková alebo dištančná.

Dištančné vzdelávanie je diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom.

Toto vzdelávanie je v podmienkach našej školy rozpracované v internom predpise a pre študenta tohto vzdelávania platia tieto povinnosti:

 1. Žiak musí okrem samoštúdia absolvovať aj osobné konzultácie
 2. Žiak komunikuje s vyučujúcim aj prostredníctvom emailu
 3. Žiak je povinný sa na konzultácie alebo skúšky prihlásiť podľa rozpisu vždy v pondelok pred termínom skúšky alebo konzultácií do 15.00 hod. u Ing. Brezinovej na čísle 053/4461319 alebo 053/4462923
 4. Žiak v prípade neúčasti na prihlásenom termíne konzultácií či skúšky je povinný sa najneskôr do 14.00 hod. v daný deň ospravedlniť
 5. Žiak ak má v rozpise skúšok rozdielové skúšky za predchádzajúci ročník, je povinný urobiť najprv všetky rozdielové skúšky a následne ročníkové
 6. Žiak pri prvom stretnutí dostane rozpis skúšok a konzultácií, termíny sú nemenné.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
  Email školy: skola@soussnv.sk
  IČO: 17078491
  DIČ: 2020727082
 • +421 053 4461390

Fotogaléria