Menu

2018/2019

Nadpis

Začiatok školského roka 2018/2019

V novom školskom roku privítal žiakov na školskom dvore riaditeľ školy Ing. Vasiľ Kolesár a zaželal im do ďalšej práce veľa osobných aj študijných úspechov. V ďalšom priebehu o podrobnostiach prvých školských dní, ako aj o triedach a praktickom výcviku informovali zástupcovia riaditeľa školy Ing. Gabriela Pramuková a Ing Štefan Marhevka.

KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

Prierezová tematika sa realizuje prostredníctvom predmetov Štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Ochrana života a zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

Žiaci našej školy absolvovali kurz počas prvého septembrového týždňa a naplnili tak do bodky úlohy vyplývajúce z cieľov kurzu tak, ako to je uvedené v Štátnom vzdelávacom programe pre tento účel.

  

Projekt školy v OP Ľudské zdroje

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v súlade s požiadavkami trhu práce

Koncom septebra sa uskutočnilo stretnutie k projektu a jeho ďalším aktivitám.

 

Rodičovské združenie

Dňa 9.10.2018 sa uskutočnilo v zasadačke školy celoškolské rodičovské združenie, ktoré po jeho skončení pokračovalo triednými aktívmi v jednotlivých triedach.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria