Menu

2018/2019

Nadpis

Začiatok školského roka 2018/2019

V novom školskom roku privítal žiakov na školskom dvore riaditeľ školy Ing. Vasiľ Kolesár a zaželal im do ďalšej práce veľa osobných aj študijných úspechov. V ďalšom priebehu o podrobnostiach prvých školských dní, ako aj o triedach a praktickom výcviku informovali zástupcovia riaditeľa školy Ing. Gabriela Pramuková a Ing Štefan Marhevka.

KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

Prierezová tematika sa realizuje prostredníctvom predmetov Štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Ochrana života a zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

Žiaci našej školy absolvovali kurz počas prvého septembrového týždňa a naplnili tak do bodky úlohy vyplývajúce z cieľov kurzu tak, ako to je uvedené v Štátnom vzdelávacom programe pre tento účel.

  

Projekt školy v OP Ľudské zdroje

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v súlade s požiadavkami trhu práce

Koncom septebra sa uskutočnilo stretnutie k projektu a jeho ďalším aktivitám.

 

Rodičovské združenie

Dňa 9.10.2018 sa uskutočnilo v zasadačke školy celoškolské rodičovské združenie, ktoré po jeho skončení pokračovalo triednými aktívmi v jednotlivých triedach.

Exkurzia v divadle

Žiačky II.V triedy nadstavbového štúdia vlasová kozmetika sa 9.11. 2018 zúčastnili exkurzie v maskérni Štátneho divadla Košice. V maskérni mali možnosť vidieť maskérske líčenie a výrobu parochní. 

  

Európsky týždeň odborných zručností 2018

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností  sa v dňoch 5. 9.11. 2018, sa naša škola zapojila do programu národného ambasádora odborného vzdelávania a prípravy týmito aktivitami :

  • Výstava prác žiakov prvých ročníkov učebných odborov výroba konfekcie a krajčír dámske odevy
  • Školské kola súťaži odborných zručností žiakov odborov – murár, kaderník a kozmetik.

Výstava prác žiakov prvých ročníkov učebných odborov výroba konfekcie a krajčír dámske odevy prebehla v priestoroch dielni na ul. Ing. Kožucha 9 v Spišskej Novej Vsi. Výstavu tvorili výrobky , ktoré sú témami predmetu odborný výcvik.

Školské kolo súťaže učebného odboru murár prebehlo 5.11.2018 v priestoroch dielni praktického vyučovania na Drevárskej ulici č.2 v Spišskej Novej Vsi.

Témou bolo vymurovanie jednoprieduchového komína z klasických tehál.

Prvé tri miesta obsadili žiaci druhého ročníka Dávid Olejník,  Marko Olbert a Emil Kopnický.

Súťaž v odbore kaderník prebehla 6.11.2018 v kaderníckom salóne na ul. Ing.Kožucha 9, s témou vodová ondulácia. Víťazkou sa stala žiačka druhého ročníka - Dominika Hlaváčová.

V študijnom odbore kozmetik prebehlo školské kolo súťaže 7.11.2018 v priestoroch kozmetického salónu na ul. Ing. Kožucha 9 v Spišskej Novej Vsi, s témou jesenný look. Ako najlepšie boli vyhodnotené žiačky :

   1. miesto - Natália Giľaková  s modelkou Miroslavou Vilkovskou

     2. miesto - Michaela Bendžalová  s modelkou   Sárou Zajacovou

3. miesto - Natália Šťuková  s modelkou Vanesou Luptákovou

  

Červené stužky

Naša škola sa zapojila aj do kampane proti AIDS s názvom ,, Červrné stužky" Žiaci sa počas kampane oboznamovali s vírusom HIV a príčinami, prejavmi a ochranou pred nákazou AIDS, prostredníctvom DVD filmov a prednášok o tejto problematike. Na záver sa žiaci overili svoje poznatky v teste. Žiaci vytvorili veľký nadpis HIV na oknách školy, na zviditeľnenie nebezpečia choroby.

 

Zapojili sme sa tiež do kampane ,,Červené stužky",  proti AIDS. Počas novembra sme premietali DVD o AIDS a HIV, uskutočnila sa súťaž ,,Čo vieš o AIDS?" a kreslili sme plagáty s touto problematikou. Na záver kampane žiaci vytvorili veľký nápis na priečelý školy.

Olympiáda ľudských práv

Dňa 4.decembra sa na našej škole konalo školaské kolo olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa na ňom 15 žiakov. Víťazom sa stal M.Forberger , druhé miesto mala M.Gurčíková a tretie P.Veličková, všetci žiaci sú z II.M triedy.

Zavítal k nám Mikuláš

  

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria