Menu

Pedagogický dozor

    B týždeň
Deň Priestory 7.15 hod.-10.20 hod.                               11.05 hod.-14.35 hod.
  Suterén Ing. Ľubomír Mazúr                              Mgr. Silvia Králová
  Prízemie Ing. František Kafka                                 Mgr. Milan Krempaský 
Pondelok 1. poschodie Ing. Miroslav Tomko                    Ing. Jaroslav Tomčány,CSc.
19.2. 2. poschodie  PhDr. Anna Hodáková                      Ing. Janka Kovalová
  3. poschodie Mgr. Irena Krempaská                         Ing. Mária Bubeníková
  Suterén   Mgr. Jaroslav Bolibruch                       Mgr. Milan Krempaský
  Prízemie Elena Podracká                               Ing. Jaroslav Tomčány, CSc.
Utorok 1. poschodie Mgr. Irena Krempaská                            Ing. Lenka Petrovičová
20.2. 2. poschodie Ing. Mária Bubeníková                 Mgr. Magdaléna Leníková   
  3. poschodie Ing. Anna Korbová                                 Ing. Lucia Skubanová
  Suterén Ing. Jaroslav Tomčány, CSc.                Mgr. Monika Gáborová
  Prízemie Mgr. Antónia Prokopičová                      Mgr. Jaroslav Bolibruch
Streda 1. poschodie Ing. Lenka Petrovičová                                         Ing. Pavol Antal
21.2. 2. poschodie Ing. Mária Bubeníková                     PhDr. Anna Hodáková      
  3. poschodie Ing. Dana Novotná                                  Mgr. Irena Krempaská
  Suterén Elena Podracká                                   Ing. Lucia Skubanová
  Prízemie Mgr. Monika Gáborová                            Mgr. Silvia Králová
Štvrtok 1. poschodie Mgr. Magdaléna Leníková                    Mgr. Milan Krempaský
22.2. 2. poschodie Ing. Anna Korbová                           Ing. Ľubomír Mazúr
  3. poschodie Ing. Dana Novotná                           Mgr. Miroslava Sarňáková
  Suterén Ing. Miroslav Tomko                            Mgr. Jaroslav Bolibruch
  Prízemie Ing. Dana Novotná                                  Ing. František Kafka
Piatok 1. poschodie  Ing. Pavol Antal                                    Ing. Beáta Tőkőlyová
23.2. 2. poschodie Mgr. Miroslava Sarňáková                     Ing. Janka Kovalová
  3. poschodie Ing. Anna Korbová                          Mgr. Antónia Prokopičová

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria