Menu

Pedagogický dozor

    A týždeň
Deň Priestory 7.15 hod.-10.20 hod.                               11.05 hod.-14.35 hod.
  Suterén Ing. Pavol Antal                                                   Elena Podracká
  Prízemie Ing. Anna Korbová                                 Ing. Lenka Petrovičová
Pondelok 1. poschodie Ing. Štefan Staroň                          Ing. Jaroslav Tomčány, CSc.
20.11. 2. poschodie Ing. Janka Kovalová                              Ing. Mária Bubeníková
  3. poschodie Mgr. Antónia Prokopičová                          PhDr. Anna Hodáková
  Suterén PhDr. Peter Darvaši                                       Mgr. Milan Krempaský
  Prízemie Mgr. Jaroslav Bolibruch                         Mgr. Monika Gáborová
Utorok 1. poschodie PhDr. Anna Hodáková                                 Ing. Martin Mišenda
21.11. 2. poschodie Ing. Lenka Petrovičová                           Mgr. Irena Krempaská
  3. poschodie Ing. Dana Novotná                                Mgr. Antónia Prokopičová
  Suterén Ing. Jaroslav Tomčány, CSc.                       PhDr. Peter Darvaši
  Prízemie Mgr. Silvia Králová                                        Mgr. Vladimír Timko
Streda 1. poschodie Ing. Miroslav Tomko                                       Ing. Dana Novotná
22.11. 2. poschodie Ing. Beáta Tőkőlyová                                 Ing. František Kafka
  3. poschodie Mgr. Magdaléna Leníková                        Ing. Lucia Skubanová
  Suterén Ing. Martin Mišenda                                       Ing. Ľubomír Mazúr
  Prízemie Mgr. Monika Gáborová                                 Ing. František Kafka
Štvrtok 1. poschodie PaedDr. Katarína Kočišová                              Ing. Pavol Antal
23.11. 2. poschodie Mgr. Erika Pendráková                                  Ing. Janka Kovalová
  3. poschodie Mgr. Miroslava Sarňáková                   Mgr. Magdaléna Leníková
  Suterén Ing. Miroslav Tomko                                        Ing. Štefan Staroň
  Prízemie Mgr. Silvia Králová                                        Mgr.Erika Pendráková
Piatok 1. poschodie Mgr. Milan Krempaský                                   Elena Podracká
24.11. 2. poschodie Mgr. Irena Krempaská                                Ing. Mária Bubeníková
  3. poschodie Ing. Beáta Tőkőlyová                                  Ing. Lucia Skubanová

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria