Menu

Pedagogický dozor

    A týždeň
Deň Priestory 7.15 hod.-10.20 hod.                            11.05 hod.-14.35 hod.
  Suterén Ing. Lenka Petrovičová                        Ing. Martin Mišenda
  Prízemie Ing.  Pavol Antal                                   Mgr. Jaroslav Bolibruch
Pondelok 1. poschodie Ing. Anna Korbová                                   Elena Podracká
18.9. 2. poschodie PaedDr. Katarína Kočišová                   Ing. Štefan Staroň   
  3. poschodie Mgr. Magdaléna Leníková              Mgr. Antónia Prokopičová 
     
  Suterén Mgr. Vladimír Timko                          Mgr. Jaroslav Bolibruch
  Prízemie Mgr. Antónia Prokopičová                  Mgr. Irena Krempaská
Utorok 1. poschodie Ing. Martin Mišenda                          Ing. František Kafka
19.9. 2. poschodie Ing. Dana Novotná                       PaedDr. Katarína Kočišová
  3. poschodie Ing. Beáta Tőkőlyová                    PhDr. Anna Hodáková
     
  Suterén Elena Podracká                                Mgr. Milan Krempaský
  Prízemie Ing. Miroslav Tomko                   Ing. Jaroslav Tomčány, CSc.
Streda 1. poschodie Mgr. Monika Gáborová                   Ing. Dana Novotná
20.9. 2. poschodie PhDr. Peter Darvaši                             Ing. Lucia Skubanová   
  3. poschodie Mgr. Miroslava Sarňáková             Ing. Lucia Skubanová
     
  Suterén Mgr. Erika Pendráková           Mgr. Miroslava Sarňáková         
  Prízemie Ing. Štefan Staroň                              Mgr. Monika Gáborová
Štvrtok 1. poschodie PhDr. Peter Darvaši                       Mgr. Irena Krempaská   
21.9. 2. poschodie Ing. Lenka Petrovičová                       Ing. Janka Kovalová
  3. poschodie Mgr. Magdaléna Leníková                Ing. Mária Bubeníková     
     
  Suterén Mgr. Silvia Králová                            Mgr. Milan Krempaský
  Prízemie Ing.  František Kafka                       Mgr. Vladimír Timko
Piatok 1. poschodie Ing. Miroslav Tomko                           Ing. Pavol Antal
22.9. 2. poschodie Ing. Janka Kovalová                            Ing. Anna Korbová
  3. poschodie Ing. Beáta Tőkőlyová                        Ing. Mária Bubeníková
Náhradníci: PhDr. Hodáková, Mgr. Králová, Mgr. Pendráková, Ing. Jaroslav Tomčány, CSc.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
    Email školy: skola@soussnv.sk
    IČO: 17078491
    DIČ: 2020727082
  • +421 053 4461390

Fotogaléria